Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/06 - 2015/06

  År/Månad Förändring
2014/06 2015/06 2014/06 - 2015/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 71,7 71,0 -0,7
Män 73,1 72,2 -0,9
Kvinnor 70,3 69,7 -0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,2 10,0 0,8
Män 8,9 10,5 1,7
Kvinnor 9,5 9,4 -0,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 68,8 68,4 -0,4
Män 71,2 71,3 0,0
Kvinnor 66,4 65,6 -0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2015, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/06 - 2015/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_001_sv.html