Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2014/06 - 2015/06

  År/Månad Förändring Förändring
2014/06 2015/06 2014/06 - 2015/06 2014/06 - 2015/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 095 4 099 4 0,1
Arbetskraft totalt 2 819 2 806 -13 -0,5
- sysselsatta 2 561 2 526 -35 -1,4
- arbetslösa 258 280 22 8,4
Ej i arbetskraften 1 275 1 293 18 1,4
Män Befolkning totalt 2 052 2 055 3 0,2
Arbetskraft totalt 1 462 1 465 3 0,2
- sysselsatta 1 332 1 310 -22 -1,6
- arbetslösa 129 154 25 19,0
Ej i arbetskraften 590 590 0 0,1
Kvinnor Befolkning totalt 2 043 2 044 1 0,1
Arbetskraft totalt 1 357 1 341 -16 -1,2
- sysselsatta 1 229 1 215 -13 -1,1
- arbetslösa 129 126 -3 -2,3
Ej i arbetskraften 686 703 17 2,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2015, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2014/06 - 2015/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_002_sv.html