Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/06 - 2015/06

  År/Månad Förändring Förändring
2014/06 2015/06 2014/06 - 2015/06 2014/06 - 2015/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 561 2 526 -35 -1,4
15-64 2 504 2 467 -37 -1,5
15-24 354 345 -9 -2,6
25-34 537 538 0 0,1
35-44 540 542 2 0,4
45-54 617 603 -14 -2,2
55-64 455 439 -17 -3,6
65-74 57 59 2 2,8
Män 15-74 1 332 1 310 -22 -1,6
15-64 1 293 1 271 -22 -1,7
15-24 185 176 -9 -4,9
25-34 302 303 0 0,2
35-44 286 286 1 0,2
45-54 309 301 -9 -2,7
55-64 210 205 -5 -2,6
65-74 40 40 0 0,3
Kvinnor 15-74 1 229 1 215 -13 -1,1
15-64 1 211 1 196 -15 -1,2
15-24 169 169 0 -0,1
25-34 235 235 0 0,0
35-44 254 256 2 0,6
45-54 308 303 -5 -1,7
55-64 245 234 -11 -4,5
65-74 17 19 1 8,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2015, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/06 - 2015/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_006_sv.html