Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/II - 2015/II

  År/Kvartal Förändring
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 69,6 68,9 -0,7
Män 70,0 69,4 -0,6
Kvinnor 69,2 68,5 -0,8
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,6 10,7 1,1
Män 10,3 11,2 0,9
Kvinnor 8,9 10,2 1,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,3 67,3 0,0
Män 69,3 69,2 -0,1
Kvinnor 65,3 65,3 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2015, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/II - 2015/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_019_sv.html