Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/II - 2015/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II 2014/II - 2015/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 490 2 463 -27 -1,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 111 118 7 6,2
Jordbruk 01 80 82 2 2,5
C Tillverkning 10-33 338 328 -10 -3,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 49 49 -0 -0,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 50 51 2 3,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 43 -2 -5,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 54 -1 -2,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 107 98 -9 -8,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 32 1 4,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 29 24 -5 -16,6
F Byggverksamhet 41-43 171 168 -3 -1,8
Byggande av hus 41 61 65 4 6,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 88 83 -5 -5,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 302 289 -13 -4,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 42 -0 -0,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 88 84 -4 -4,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 172 163 -9 -5,5
H Transport och magasinering 49-53 146 136 -9 -6,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 93 84 -9 -9,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 53 53 -0 -0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 90 94 5 5,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 104 106 3 2,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 76 2 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 167 173 5 3,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 65 1 2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 102 108 7 6,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 61 64 3 5,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 108 105 -3 -2,6
P Utbildning 85 177 171 -6 -3,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 409 405 -4 -1,0
Hälso- och sjukvård 86 181 195 14 7,7
Vård och omsorg med boende 87 101 90 -12 -11,5
Öppna sociala insatser 88 127 120 -6 -5,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 64 62 -3 -4,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 88 89 1 1,4
X Näringsgrenen okänd 00 11 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2015, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/II - 2015/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_028_sv.html