Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/II - 2015/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II 2014/II - 2015/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 994,9 997,5 2,6 0,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 60,3 65,4 5,1 8,4
Jordbruk 01 47,4 50,4 2,9 6,2
C Tillverkning 10-33 141,8 140,0 -1,8 -1,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,2 20,2 0,0 -0,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,2 22,0 0,8 3,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,5 18,9 0,4 2,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,1 23,4 -0,7 -2,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 45,1 40,9 -4,1 -9,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,8 14,7 1,8 14,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,9 10,9 -1,0 -8,4
F Byggverksamhet 41-43 76,5 77,2 0,7 0,9
Byggande av hus 41 27,4 29,3 1,9 6,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 39,8 38,4 -1,3 -3,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 118,8 114,4 -4,4 -3,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,9 18,5 -0,4 -2,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 37,1 36,9 -0,1 -0,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 62,8 58,9 -3,9 -6,2
H Transport och magasinering 49-53 60,9 57,2 -3,6 -6,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 40,5 38,9 -1,6 -4,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,4 18,4 -2,0 -9,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 34,6 35,2 0,6 1,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 43,2 45,1 1,9 4,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,8 30,9 1,1 3,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 67,6 71,7 4,0 6,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,1 27,4 1,2 4,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,3 41,8 2,6 6,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,5 24,6 1,1 4,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 40,8 42,2 1,3 3,2
P Utbildning 85 58,6 56,4 -2,1 -3,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 152,8 151,7 -1,1 -0,7
Hälso- och sjukvård 86 66,3 72,6 6,3 9,4
Vård och omsorg med boende 87 39,5 34,6 -4,9 -12,4
Öppna sociala insatser 88 46,9 44,5 -2,4 -5,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,4 21,1 -0,3 -1,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,0 32,7 0,7 2,2
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 3,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2015, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/II - 2015/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_029_sv.html