Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/II - 2015/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II 2014/II - 2015/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 149 2 113 -37 -1,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 37 41 4 10,8
Jordbruk 01 18 21 2 12,9
C Tillverkning 10-33 314 305 -9 -2,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 44 -1 -1,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 47 48 1 1,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 43 41 -2 -4,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 50 48 -2 -3,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 103 96 -7 -7,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 26 28 2 7,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 28 23 -5 -17,5
F Byggverksamhet 41-43 131 125 -6 -4,2
Byggande av hus 41 44 46 2 5,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 67 61 -6 -9,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 262 250 -13 -4,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 34 35 1 3,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 76 73 -3 -4,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 153 142 -10 -6,7
H Transport och magasinering 49-53 125 116 -9 -7,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 74 65 -9 -12,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 51 -0 -0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 79 81 3 3,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 95 95 1 0,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 69 68 -1 -0,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 129 134 5 4,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 56 57 2 3,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 89 96 7 7,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 53 56 3 5,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 108 105 -3 -2,6
P Utbildning 85 172 167 -5 -3,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 388 383 -5 -1,3
Hälso- och sjukvård 86 166 179 13 7,9
Vård och omsorg med boende 87 99 87 -12 -12,3
Öppna sociala insatser 88 122 116 -6 -4,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 50 48 -2 -4,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 65 65 0 0,4
X Näringsgrenen okänd 00 9 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2015, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/II - 2015/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_034_sv.html