Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2014/II - 2015/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II 2014/II - 2015/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 827,5 825,0 -2,5 -0,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 17,9 20,2 2,3 13,1
Jordbruk 01 9,9 11,1 1,3 12,9
C Tillverkning 10-33 129,9 128,2 -1,7 -1,3
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,1 17,8 -0,3 -1,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,7 20,4 0,7 3,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,3 17,9 0,6 3,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,3 20,0 -1,3 -6,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 43,3 39,8 -3,5 -8,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,2 12,4 2,2 21,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,1 10,1 -1,0 -9,4
F Byggverksamhet 41-43 56,7 56,8 0,0 0,0
Byggande av hus 41 19,3 20,4 1,2 6,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 28,6 27,5 -1,1 -3,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 97,5 95,3 -2,2 -2,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,0 14,6 0,6 4,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 31,4 31,9 0,5 1,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 52,0 48,8 -3,3 -6,3
H Transport och magasinering 49-53 51,0 46,8 -4,1 -8,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,0 28,8 -2,2 -7,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,9 18,0 -1,9 -9,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 27,8 27,4 -0,4 -1,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 38,7 39,9 1,2 3,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,1 26,9 -0,2 -0,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 52,5 55,6 3,1 5,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,4 24,3 1,9 8,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 33,0 35,5 2,5 7,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 19,2 20,5 1,3 6,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 40,8 42,1 1,3 3,1
P Utbildning 85 56,7 54,8 -2,0 -3,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 143,5 141,8 -1,7 -1,2
Hälso- och sjukvård 86 61,3 66,9 5,5 9,0
Vård och omsorg med boende 87 37,8 32,7 -5,1 -13,4
Öppna sociala insatser 88 44,4 42,2 -2,2 -4,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,9 15,8 -0,1 -0,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 23,3 24,5 1,2 5,0
X Näringsgrenen okänd 00 4,0 3,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2015, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2014/II - 2015/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_035_sv.html