Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.8.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för juli 8,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2015 till 232 000, vilket var 38 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent, medan det var 7,0 procent i juli året innan. Antalet sysselsatta var 27 000 färre än i juli året innan. Det fanns 7 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/07–2015/07, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/07–2015/07, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2015 till 2 523 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 27 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 23 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 4 000 färre än i juli 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juli 70,7 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,9 procentenheter till 71,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var 70,2 procent, dvs. nästan samma som året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2015 till 232 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 38 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 123 000 män och 109 000 kvinnor. Antalet arbetslösa kvinnor och män ökade med 22 000 resp. 16 000 personer.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent i juli, dvs. 1,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 8,7 procent och för kvinnor 8,2 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juli totalt 644 000. Av dem var 314 000 sysselsatta och 66 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 380 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juli 17,4 procent, dvs. 5,3 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 24,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 10,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juli 2015 till 1 345 000, dvs. 7 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 144 000 dolt arbetslösa , dvs. 18 000 fler än i juli år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/07–2015/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/07 2015/07 2014/07 - 2015/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 095 4 099 0,1
Arbetskraft totalt 2 743 2 754 0,4
Sysselsatta 2 550 2 523 –1,1
– löntagare 2 203 2 169 –1,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 347 353 2,0
Arbetslösa 193 232 19,8
Ej i arbetskraften 1 352 1 345 –0,6
– dolt arbetslösa 125 144 14,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 71,2 70,7 –0,5
Relativt arbetslöshetstal 7,0 8,4 1,4
Relativt arbetskraftstal 67,0 67,2 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 382 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 31 000 fler än i juli året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i juli jämfört med motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (14 %), Södra Österbotten (11 %) och Norra Savolax (11 %). I slutet av juli var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 24 000, vilket var 1 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 101 000 personer, dvs. 3 000 färre än i juli året innan. Servicen omfattade 3,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 57 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 5 000 fler än i juli året innan. I juli anmäldes 33 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i juli året innan.

Förändringar 2014/07–2015/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/07 2015/07 2014/07 - 2015/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 350 382 8,9
– arbetslösa längre än ett år 93 113 22,1
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 105 101 –3,3
– sysselsatta 38 31 –19,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 21 19 –11,3
– i arbets- och utbildningsprövning 8 9 3,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 37 43 16,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 31 33 4,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/07/tyti_2015_07_2015-08-25_tie_001_sv.html