Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/12 - 2015/12

  År/Månad Förändring
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,4 66,9 -0,5
Män 68,0 67,7 -0,3
Kvinnor 66,8 66,2 -0,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 9,2 0,4
Män 9,4 9,5 0,1
Kvinnor 8,2 8,8 0,7
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,5 64,0 -0,6
Män 66,7 65,9 -0,8
Kvinnor 62,3 62,0 -0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/12 - 2015/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_001_sv.html