Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2014/12 - 2015/12

  År/Månad Förändring Förändring
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12 2014/12 - 2015/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 100 4 109 10 0,2
Arbetskraft totalt 2 645 2 628 -16 -0,6
- sysselsatta 2 413 2 387 -25 -1,0
- arbetslösa 232 241 9 3,8
Ej i arbetskraften 1 455 1 481 26 1,8
Män Befolkning totalt 2 055 2 061 6 0,3
Arbetskraft totalt 1 371 1 359 -12 -0,9
- sysselsatta 1 243 1 230 -13 -1,0
- arbetslösa 128 129 1 0,5
Ej i arbetskraften 684 702 18 2,7
Kvinnor Befolkning totalt 2 045 2 049 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 274 1 270 -4 -0,3
- sysselsatta 1 170 1 158 -12 -1,1
- arbetslösa 104 112 8 7,8
Ej i arbetskraften 771 779 8 1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2014/12 - 2015/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_002_sv.html