Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12

  År/Månad Förändring Förändring
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12 2014/12 - 2015/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 100 4 109 10 0,2
15-64 3 485 3 470 -16 -0,5
15-24 649 641 -9 -1,3
25-34 694 699 5 0,7
35-44 659 663 4 0,7
45-54 736 726 -10 -1,4
55-64 747 740 -6 -0,9
65-74 614 640 25 4,1
Män 15-74 2 055 2 061 6 0,3
15-64 1 764 1 757 -6 -0,4
15-24 333 328 -5 -1,6
25-34 356 359 3 0,9
35-44 337 340 2 0,7
45-54 370 366 -4 -1,1
55-64 367 365 -2 -0,6
65-74 291 303 12 4,2
Kvinnor 15-74 2 045 2 049 4 0,2
15-64 1 722 1 712 -9 -0,6
15-24 316 313 -3 -1,1
25-34 338 340 2 0,6
35-44 322 324 2 0,7
45-54 366 360 -6 -1,7
55-64 380 375 -4 -1,1
65-74 323 337 13 4,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_003_sv.html