Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12

  År/Månad Förändring Förändring
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12 2014/12 - 2015/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 413 2 387 -25 -1,0
15-64 2 348 2 322 -26 -1,1
15-24 238 223 -16 -6,6
25-34 507 516 9 1,7
35-44 550 531 -19 -3,5
45-54 606 598 -9 -1,4
55-64 446 455 8 1,9
65-74 64 65 1 1,7
Män 15-74 1 243 1 230 -13 -1,0
15-64 1 199 1 189 -10 -0,8
15-24 115 106 -9 -7,8
25-34 281 288 7 2,5
35-44 292 281 -11 -3,9
45-54 299 299 0 0,0
55-64 212 215 3 1,5
65-74 44 41 -3 -6,4
Kvinnor 15-74 1 170 1 158 -12 -1,1
15-64 1 149 1 133 -16 -1,4
15-24 124 117 -7 -5,4
25-34 226 228 2 0,8
35-44 258 250 -8 -3,1
45-54 307 299 -8 -2,8
55-64 234 239 5 2,2
65-74 21 25 4 18,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_006_sv.html