Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12

  År/Månad Förändring
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 58,8 58,1 -0,8
15-64 67,4 66,9 -0,5
15-24 36,7 34,8 -2,0
25-34 73,1 73,8 0,7
35-44 83,5 80,0 -3,5
45-54 82,4 82,4 0,0
55-64 59,7 61,4 1,7
65-74 10,5 10,2 -0,2
Män 15-74 60,5 59,7 -0,8
15-64 68,0 67,7 -0,3
15-24 34,4 32,2 -2,2
25-34 79,0 80,3 1,3
35-44 86,5 82,6 -3,9
45-54 80,9 81,7 0,9
55-64 57,8 59,0 1,2
65-74 15,0 13,4 -1,5
Kvinnor 15-74 57,2 56,5 -0,7
15-64 66,8 66,2 -0,6
15-24 39,1 37,4 -1,7
25-34 67,0 67,1 0,1
35-44 80,2 77,2 -3,0
45-54 83,9 83,0 -0,9
55-64 61,6 63,7 2,1
65-74 6,4 7,3 0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_007_sv.html