Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12

  År/Månad Förändring
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 8,8 9,2 0,4
15-64 9,0 9,4 0,4
15-24 19,8 19,2 -0,5
25-34 9,4 9,3 -0,2
35-44 6,0 8,2 2,2
45-54 7,5 8,0 0,5
55-64 7,4 7,2 -0,2
Män 15-74 9,4 9,5 0,1
15-64 9,6 9,7 0,1
15-24 22,6 20,5 -2,1
25-34 9,1 8,5 -0,7
35-44 6,7 8,5 1,7
45-54 7,9 8,4 0,4
55-64 8,3 9,0 0,7
Kvinnor 15-74 8,2 8,8 0,7
15-64 8,3 9,0 0,7
15-24 17,0 18,0 1,1
25-34 9,8 10,3 0,5
35-44 5,1 7,8 2,7
45-54 7,1 7,7 0,6
55-64 6,5 5,5 -1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2014/12 - 2015/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_016_sv.html