Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/IV - 2015/IV

  År/Kvartal Förändring
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,4 67,4 0,0
Män 68,0 67,8 -0,2
Kvinnor 66,8 67,0 0,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,4 8,7 0,3
Män 9,2 9,3 0,0
Kvinnor 7,6 8,1 0,6
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,4 64,3 -0,1
Män 66,7 66,2 -0,5
Kvinnor 62,1 62,4 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/IV - 2015/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_019_sv.html