Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/IV - 2015/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 418 2 412 -6 -0,2
15-64 2 351 2 339 -11 -0,5
15-24 237 227 -11 -4,4
25-34 512 523 11 2,2
35-44 545 544 -1 -0,2
45-54 612 599 -13 -2,1
55-64 445 447 2 0,5
65-74 67 73 6 8,4
Män 15-74 1 244 1 237 -6 -0,5
15-64 1 200 1 192 -8 -0,7
15-24 117 106 -11 -9,5
25-34 281 286 5 1,8
35-44 288 288 -0 -0,1
45-54 303 300 -3 -1,0
55-64 212 213 1 0,4
65-74 43 45 2 4,7
Kvinnor 15-74 1 174 1 175 1 0,1
15-64 1 150 1 147 -3 -0,2
15-24 120 121 1 0,5
25-34 231 237 6 2,6
35-44 257 256 -1 -0,5
45-54 309 299 -10 -3,2
55-64 233 234 2 0,7
65-74 24 27 4 15,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/IV - 2015/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_024_sv.html