Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/IV - 2015/IV

  År/Kvartal Förändring
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,0 58,7 -0,3
15-64 67,4 67,4 0,0
15-24 36,5 35,4 -1,2
25-34 73,7 74,8 1,1
35-44 82,8 82,0 -0,8
45-54 83,0 82,4 -0,6
55-64 59,5 60,4 0,8
65-74 11,0 11,4 0,5
Män 15-74 60,5 60,1 -0,5
15-64 68,0 67,8 -0,2
15-24 35,1 32,2 -2,9
25-34 78,9 79,7 0,7
35-44 85,5 84,7 -0,7
45-54 81,7 81,9 0,2
55-64 57,6 58,3 0,7
65-74 14,9 15,0 0,1
Kvinnor 15-74 57,4 57,4 -0,1
15-64 66,8 67,0 0,2
15-24 38,0 38,6 0,7
25-34 68,3 69,7 1,4
35-44 80,0 79,1 -0,9
45-54 84,4 83,0 -1,4
55-64 61,4 62,4 1,0
65-74 7,4 8,2 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/IV - 2015/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_025_sv.html