Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 418 2 412 -6 -0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 106 103 -2 -2,1
Jordbruk 01 73 70 -3 -4,7
C Tillverkning 10-33 326 323 -3 -0,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 43 -2 -5,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 48 48 -0 -1,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 44 47 3 6,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 56 3 6,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 104 99 -5 -4,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 32 31 -1 -3,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 25 -1 -2,7
F Byggverksamhet 41-43 166 172 6 3,6
Byggande av hus 41 61 65 3 5,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 87 92 5 5,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 276 281 5 1,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 45 43 -2 -4,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 78 77 -0 -0,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 153 161 7 4,7
H Transport och magasinering 49-53 140 141 2 1,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 91 94 3 3,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 49 47 -2 -3,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 81 80 -1 -1,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 100 100 0 0,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 71 71 -1 -1,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 172 170 -3 -1,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 62 63 1 2,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 104 106 2 2,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 64 65 2 2,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 104 108 5 4,6
P Utbildning 85 188 178 -9 -4,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 401 405 4 1,0
Hälso- och sjukvård 86 179 187 8 4,6
Vård och omsorg med boende 87 91 92 1 0,7
Öppna sociala insatser 88 130 125 -5 -3,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 64 60 -4 -5,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 85 79 -5 -6,3
X Näringsgrenen okänd 00 10 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_028_sv.html