Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1027,0 1020,2 -6,8 -0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 49,7 50,0 0,2 0,5
Jordbruk 01 35,1 35,9 0,9 2,5
C Tillverkning 10-33 148,8 145,6 -3,2 -2,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,7 18,0 -1,6 -8,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,6 20,9 -0,8 -3,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,8 21,2 1,4 7,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,9 25,8 1,0 3,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 47,9 45,4 -2,6 -5,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,9 14,3 -0,5 -3,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,8 11,2 -0,6 -5,4
F Byggverksamhet 41-43 77,3 80,4 3,0 3,9
Byggande av hus 41 28,0 29,3 1,3 4,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 40,6 43,9 3,3 8,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 116,1 118,2 2,1 1,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,8 19,1 -0,8 -3,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 37,2 36,7 -0,5 -1,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 59,1 62,4 3,3 5,6
H Transport och magasinering 49-53 61,7 61,6 -0,1 -0,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 42,6 43,0 0,4 0,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,1 18,6 -0,5 -2,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 31,0 30,3 -0,7 -2,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 46,2 45,2 -0,9 -2,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,6 30,2 -0,5 -1,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 73,9 71,7 -2,2 -3,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,2 26,9 0,6 2,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 43,4 43,4 0,0 0,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 26,3 26,3 0,0 0,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 43,4 45,4 2,0 4,5
P Utbildning 85 71,4 66,4 -5,1 -7,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 163,0 163,8 0,8 0,5
Hälso- och sjukvård 86 72,0 76,6 4,6 6,4
Vård och omsorg med boende 87 39,3 39,0 -0,3 -0,8
Öppna sociala insatser 88 51,7 48,2 -3,5 -6,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 22,7 23,5 0,8 3,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,8 30,4 -2,4 -7,3
X Näringsgrenen okänd 00 3,1 3,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_029_sv.html