Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2014/IV - 2015/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 418 2 412 -6 -0,2
Nyland 789 800 11 1,4
Egentliga Finland 202 201 -1 -0,7
Satakunta 93 95 3 2,9
Egentliga Tavastland 77 74 -3 -3,3
Birkaland 220 212 -8 -3,6
Päijänne-Tavastland 83 86 4 4,4
Kymmenedalen 69 70 0 0,5
Södra Karelen 55 53 -3 -4,9
Södra Savolax 62 58 -3 -5,6
Norra Savolax 106 106 0 0,4
Norra Karelen 67 68 0 0,7
Mellersta Finland 116 110 -7 -5,7
Södra Österbotten 86 83 -3 -3,5
Österbotten 80 83 3 3,8
Mellersta Österbotten 29 29 0 0,4
Norra Österbotten 167 166 -1 -0,4
Kajanaland 28 29 1 3,4
Lappland 74 75 0 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2014/IV - 2015/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_031_sv.html