Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 072 2 071 -1 0,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 34 36 2 5,2
Jordbruk 01 15 14 -2 -9,9
C Tillverkning 10-33 304 299 -5 -1,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 42 37 -5 -11,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 45 46 0 0,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 42 45 4 8,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 47 50 3 6,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 102 96 -6 -5,9
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 27 26 -1 -4,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 24 -1 -3,4
F Byggverksamhet 41-43 123 130 7 6,0
Byggande av hus 41 42 48 6 13,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 64 68 4 5,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 238 244 6 2,4
Handel samt reparation av motorfordon 45 35 35 0 0,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 69 68 -1 -1,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 134 140 6 4,8
H Transport och magasinering 49-53 119 120 1 1,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 71 74 3 4,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 47 45 -2 -3,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 68 68 -0 -0,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 89 90 1 0,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 64 65 0 0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 132 126 -6 -4,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 54 54 -0 -0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 92 93 1 1,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 55 57 2 3,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 104 108 5 4,6
P Utbildning 85 184 174 -10 -5,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 378 381 3 0,7
Hälso- och sjukvård 86 164 169 6 3,4
Vård och omsorg med boende 87 90 90 1 0,7
Öppna sociala insatser 88 125 121 -4 -2,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 47 45 -2 -4,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 62 61 -1 -1,7
X Näringsgrenen okänd 00 8 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_034_sv.html