Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 862,3 860,0 -2,3 -0,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 16,2 17,5 1,4 8,5
Jordbruk 01 7,0 7,9 0,9 13,3
C Tillverkning 10-33 137,4 133,4 -4,0 -2,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,1 15,5 -2,6 -14,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,1 19,8 -0,3 -1,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,3 20,3 2,0 10,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,8 22,2 0,4 1,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 46,9 44,0 -2,9 -6,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,2 11,7 -0,5 -4,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,1 10,6 -0,5 -4,3
F Byggverksamhet 41-43 56,6 59,7 3,0 5,4
Byggande av hus 41 18,8 21,0 2,2 12,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 29,9 32,2 2,3 7,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 96,7 99,5 2,8 2,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,3 15,6 0,2 1,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 32,9 32,1 -0,8 -2,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 48,4 51,8 3,4 7,0
H Transport och magasinering 49-53 49,6 50,1 0,5 1,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,3 32,3 1,1 3,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,3 17,8 -0,5 -3,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 23,7 24,6 0,9 3,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 41,1 41,1 0,0 0,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,5 27,5 0,0 -0,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 56,6 53,7 -2,8 -5,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,9 23,0 0,1 0,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,2 36,8 -0,4 -1,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 22,3 22,3 0,0 -0,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 43,4 45,4 2,0 4,6
P Utbildning 85 69,7 64,4 -5,3 -7,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 153,6 153,5 -0,1 0,0
Hälso- och sjukvård 86 67,0 69,9 2,9 4,3
Vård och omsorg med boende 87 37,7 37,6 -0,1 -0,3
Öppna sociala insatser 88 48,9 46,1 -2,8 -5,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 15,9 16,6 0,7 4,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 23,4 22,8 -0,5 -2,3
X Näringsgrenen okänd 00 2,7 2,8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_035_sv.html