Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013 - 2015

  År Förändring
2013 2014 2015 2014/2015
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön        
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,5 68,3 68,1 -0,2
Män 69,2 68,7 68,5 -0,2
Kvinnor 67,8 67,9 67,7 -0,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,2 8,7 9,4 0,7
Män 8,8 9,3 9,9 0,5
Kvinnor 7,5 8,0 8,8 0,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,5 65,4 65,6 0,1
Män 67,6 67,4 67,4 0,0
Kvinnor 63,4 63,4 63,7 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013 - 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_044_sv.html