Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2013 - 2015

  År Förändring Förändring
2013 2014 2015 2014/2015 2014/2015
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning          
Båda könen Befolkning totalt 4 087 4 095 4 102 7 0,2
Arbetskraft totalt 2 676 2 679 2 689 10 0,4
- sysselsatta 2 457 2 447 2 437 -10 -0,4
- arbetslösa 219 232 252 20 8,6
Ej i arbetskraften 1 411 1 416 1 413 -3 -0,2
Män Befolkning totalt 2 047 2 052 2 056 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 383 1 383 1 386 3 0,2
- sysselsatta 1 261 1 254 1 249 -5 -0,4
- arbetslösa 122 129 137 8 6,1
Ej i arbetskraften 664 669 671 2 0,3
Kvinnor Befolkning totalt 2 039 2 043 2 046 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 293 1 296 1 303 7 0,5
- sysselsatta 1 195 1 193 1 188 -5 -0,4
- arbetslösa 97 103 115 12 11,8
Ej i arbetskraften 747 747 742 -5 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2013 - 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_045_sv.html