Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 46. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2013 - 2015

  År Förändring
2013 2014 2015 2014/2015
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 60,1 59,8 59,4 -0,3
15-64 68,5 68,3 68,1 -0,2
15-24 40,3 40,2 39,2 -1,0
25-34 76,3 75,1 74,8 -0,3
35-44 83,0 82,8 82,1 -0,7
45-54 83,6 83,3 82,9 -0,4
55-64 58,5 59,1 60,0 0,8
65-74 9,2 10,2 11,0 0,8
Män 15-74 61,6 61,1 60,7 -0,4
15-64 69,2 68,7 68,5 -0,2
15-24 36,9 37,6 35,8 -1,8
25-34 82,3 80,2 80,5 0,3
35-44 86,7 85,6 84,9 -0,7
45-54 82,8 82,4 82,2 -0,1
55-64 56,5 56,8 57,4 0,6
65-74 12,3 13,7 14,4 0,6
Kvinnor 15-74 58,6 58,4 58,1 -0,3
15-64 67,8 67,9 67,7 -0,2
15-24 43,8 42,8 42,7 -0,1
25-34 70,0 69,7 68,7 -1,0
35-44 79,2 79,9 79,3 -0,7
45-54 84,5 84,3 83,6 -0,7
55-64 60,5 61,4 62,5 1,1
65-74 6,5 7,0 8,0 1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 46. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2013 - 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_046_sv.html