Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2012 - 2014

  År Förändring Förändring
2012 2013 2014 2013/2014 2013/2014
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Utbildningsnivå          
Båda könen Totalt 2 483 2 457 2 447 -9 -0,4
Utbildning på mellannivå (3) 1 139 1 120 1 103 -17 -1,5
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 1 003 1 025 1 043 18 1,8
- lägsta högre nivå (5) 326 308 300 -8 -2,6
- lägre högskolenivå (6) 335 355 366 11 3,0
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 342 362 377 16 4,3
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 342 312 302 -11 -3,4
Män Totalt 1 277 1 261 1 254 -7 -0,6
Utbildning på mellannivå (3) 632 623 608 -15 -2,5
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 438 449 457 8 1,7
- lägsta högre nivå (5) 122 116 116 0 -0,3
- lägre högskolenivå (6) 157 165 166 1 0,6
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 158 168 175 7 4,1
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 208 189 190 0 0,2
Kvinnor Totalt 1 206 1 195 1 193 -2 -0,2
Utbildning på mellannivå (3) 507 497 495 -2 -0,4
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 565 575 586 11 1,9
- lägsta högre nivå (5) 203 192 184 -8 -4,0
- lägre högskolenivå (6) 178 190 200 10 5,1
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 184 193 202 9 4,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 134 123 112 -11 -8,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2012 - 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_047_sv.html