Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013 - 2015

  År Förändring Förändring
2013 2014 2015 2014/2015 2014/2015
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 2 457 2 447 2 437 -10 -0,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 107 109 109 0 -0,2
Jordbruk 01 76 76 75 -1 -1,4
C Tillverkning 10-33 350 331 328 -3 -1,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 48 47 47 0 0,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 52 49 50 1 1,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 49 45 45 0 -0,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 59 54 55 1 2,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 109 105 100 -6 -5,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 35 31 32 0 1,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 28 24 -3 -12,5
F Byggverksamhet 41-43 176 169 168 0 -0,3
Byggande av hus 41 65 62 63 1 2,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 91 88 88 0 0,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 296 290 284 -7 -2,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 42 42 0 -0,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 91 87 80 -7 -8,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 163 161 162 1 0,5
H Transport och magasinering 49-53 142 140 137 -3 -2,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 92 90 88 -3 -3,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 50 50 0 -0,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 86 86 87 2 1,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 100 100 106 5 5,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 71 74 73 -1 -0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 164 169 171 2 1,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 62 63 1 2,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 96 101 107 6 6,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 59 61 65 3 5,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 111 106 106 0 0,4
P Utbildning 85 175 180 179 -2 -1,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 399 402 404 2 0,5
Hälso- och sjukvård 86 184 180 190 11 6,0
Vård och omsorg med boende 87 88 96 89 -7 -7,0
Öppna sociala insatser 88 127 127 125 -2 -1,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 62 64 61 -3 -4,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 83 87 84 -3 -3,7
X Näringsgrenen okänd 00 10 11 9 -3 -24,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013 - 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_048_sv.html