Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2013 - 2015, 15-74-åringar

  År Förändring Förändring
2013 2014 2015 2014/2015 2014/2015
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 3963,7 3956,3 3947,1 -9,2 -0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 219,5 219,7 222,1 2,4 1,1
Jordbruk 01 162,7 162,6 166,1 3,5 2,2
C Tillverkning 10-33 594,2 565,2 560,5 -4,7 -0,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 79,2 77,5 77,0 -0,5 -0,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 85,8 83,0 83,9 0,9 1,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 83,1 76,2 78,2 2,1 2,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 100,3 94,9 95,5 0,6 0,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 186,2 179,9 169,8 -10,1 -5,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 59,5 53,7 56,0 2,3 4,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 44,5 45,9 42,3 -3,6 -7,8
F Byggverksamhet 41-43 312,9 303,4 303,7 0,4 0,1
Byggande av hus 41 114,3 109,9 111,5 1,6 1,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 164,7 159,2 161,6 2,5 1,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 475,3 464,6 458,7 -5,9 -1,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 75,1 75,0 74,6 -0,5 -0,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 159,3 152,0 142,7 -9,3 -6,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 241,0 237,6 241,5 3,9 1,6
H Transport och magasinering 49-53 241,3 239,2 233,7 -5,5 -2,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 167,0 163,7 160,1 -3,7 -2,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 74,3 75,5 73,6 -1,9 -2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 135,2 131,6 132,7 1,1 0,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 165,8 170,2 178,6 8,4 4,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 116,6 119,3 120,4 1,1 1,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 266,6 272,4 276,0 3,6 1,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 99,7 101,0 104,3 3,3 3,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 152,8 157,5 167,7 10,2 6,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 91,9 94,9 100,3 5,4 5,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 172,9 165,1 167,2 2,1 1,3
P Utbildning 85 244,1 253,8 243,0 -10,8 -4,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 598,5 612,7 614,3 1,5 0,2
Hälso- och sjukvård 86 277,6 270,0 289,4 19,4 7,2
Vård och omsorg med boende 87 137,8 153,3 141,8 -11,5 -7,5
Öppna sociala insatser 88 183,2 189,4 183,1 -6,3 -3,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 86,7 89,1 87,6 -1,5 -1,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 120,6 128,7 125,5 -3,2 -2,5
X Näringsgrenen okänd 00 16,2 17,8 13,1 -4,7 -26,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2013 - 2015, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_049_sv.html