Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2013 - 2015

  År Förändring Förändring
2013 2014 2015 2014/2015 2014/2015
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 457 2 447 2 437 -10 -0,4
Privat sektor 1 781 1 764 1 759 -5 -0,3
Offentlig sektor 668 673 668 -5 -0,7
- staten 142 139 136 -2 -1,8
- kommuner 526 534 532 -2 -0,4
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 261 1 254 1 249 -5 -0,4
Privat sektor 1 070 1 058 1 062 4 0,4
Offentlig sektor 188 192 183 -9 -4,7
- staten 68 69 68 -1 -1,3
- kommuner 120 123 115 -8 -6,7
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 195 1 193 1 188 -5 -0,4
Privat sektor 710 706 697 -9 -1,3
Offentlig sektor 480 481 485 4 0,9
- staten 73 70 68 -2 -2,3
- kommuner 407 411 417 6 1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2013 - 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_050_sv.html