Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2013 - 2015

  År Förändring Förändring
2013 2014 2015 2014/2015 2014/2015
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap          
Hela landet 2 457 2 447 2 437 -10 -0,4
Nyland 796 796 800 3 0,4
Egentliga Finland 212 207 205 -2 -0,8
Satakunta 98 96 95 -1 -0,9
Egentliga Tavastland 77 79 77 -2 -2,5
Birkaland 222 222 220 -2 -1,0
Päijänne-Tavastland 85 83 85 3 3,4
Kymmenedalen 74 71 71 0 0,4
Södra Karelen 54 55 53 -2 -4,2
Södra Savolax 63 62 60 -1 -2,0
Norra Savolax 108 108 104 -4 -3,3
Norra Karelen 65 68 67 0 -0,6
Mellersta Finland 112 115 112 -3 -2,9
Södra Österbotten 85 86 85 -1 -1,5
Österbotten 83 83 84 1 1,3
Mellersta Österbotten 31 30 31 1 3,9
Norra Österbotten 170 170 167 -3 -1,9
Kajanaland 31 29 30 1 2,0
Lappland 74 74 76 3 3,5
Åland 15 16 16 0 -1,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2013 - 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_051_sv.html