Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2013 - 2015

  År Förändring Förändring
2013 2014 2015 2014/2015 2014/2015
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Anställningsförhållande          
Båda könen Löntagare totalt 2 127 2 105 2 090 -14 -0,7
- fortlöpande heltidsarbete 1 580 1 558 1 549 -8 -0,5
- fortlöpande deltidsarbete 217 218 219 1 0,4
- heltidsarbete för viss tid 243 241 235 -6 -2,5
- deltidsarbete för viss tid 88 88 87 -1 -1,3
Visstidsarbete totalt 330 329 322 -7 -2,2
Deltidsarbete totalt 304 306 306 0 -0,1
Män Löntagare totalt 1 036 1 023 1 015 -8 -0,8
- fortlöpande heltidsarbete 846 827 817 -10 -1,3
- fortlöpande deltidsarbete 61 67 71 4 5,5
- heltidsarbete för viss tid 100 101 97 -3 -3,3
- deltidsarbete för viss tid 30 28 30 2 7,2
Visstidsarbete totalt 129 129 127 -1 -1,0
Deltidsarbete totalt 91 95 101 6 6,0
Kvinnor Löntagare totalt 1 090 1 082 1 076 -6 -0,6
- fortlöpande heltidsarbete 734 730 733 2 0,3
- fortlöpande deltidsarbete 155 151 149 -3 -1,8
- heltidsarbete för viss tid 143 140 138 -3 -1,9
- deltidsarbete för viss tid 58 60 56 -3 -5,4
Visstidsarbete totalt 201 200 194 -6 -2,9
Deltidsarbete totalt 213 211 205 -6 -2,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2013 - 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_052_sv.html