Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2013 - 2015

  År Förändring
2013 2014 2015 2014/2015
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 8,2 8,7 9,4 0,7
15-64 8,3 8,8 9,6 0,8
15-24 19,9 20,5 22,4 1,9
25-34 7,9 8,6 9,4 0,7
35-44 6,1 6,4 6,8 0,4
45-54 5,9 6,4 7,0 0,6
55-64 7,0 7,3 8,0 0,8
Män 15-74 8,8 9,3 9,9 0,5
15-64 9,0 9,6 10,2 0,6
15-24 22,9 22,8 25,4 2,6
25-34 7,9 8,9 9,2 0,3
35-44 6,0 6,9 6,9 0,0
45-54 6,7 7,1 7,5 0,4
55-64 8,1 8,3 9,2 0,9
Kvinnor 15-74 7,5 8,0 8,8 0,9
15-64 7,6 8,1 9,0 1,0
15-24 17,1 18,4 19,7 1,3
25-34 7,9 8,4 9,6 1,3
35-44 6,1 5,9 6,7 0,8
45-54 5,1 5,7 6,5 0,8
55-64 5,9 6,3 7,0 0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2013 - 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_053_sv.html