Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2013 - 2015, 15-74-åringar

  År Förändring
2013 2014 2015 2014/2015
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 8,2 8,7 9,4 0,7
Nyland 6,7 7,3 8,0 0,7
Egentliga Finland 8,9 9,6 10,2 0,6
Satakunta 7,7 7,5 9,1 1,5
Egentliga Tavastland 6,6 6,6 8,2 1,6
Birkaland 9,4 9,5 10,7 1,2
Päijänne-Tavastland 8,3 10,3 9,5 -0,8
Kymmenedalen 9,4 11,3 11,8 0,4
Södra Karelen 7,9 8,8 10,2 1,4
Södra Savolax 10,8 9,7 9,6 -0,1
Norra Savolax 8,1 8,6 9,7 1,1
Norra Karelen 12,5 10,4 10,7 0,3
Mellersta Finland 10,0 10,4 11,5 1,1
Södra Österbotten 7,6 7,9 8,9 0,9
Österbotten 5,6 6,1 6,9 0,9
Mellersta Österbotten 4,7 7,6 5,7 -1,9
Norra Österbotten 9,9 10,2 10,3 0,1
Kajanaland 11,5 16,9 14,9 -1,9
Lappland 10,5 9,7 11,8 2,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2013 - 2015, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_054_sv.html