Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/04 - 2016/04

  År/Månad Förändring
2015/04 2016/04 2015/04 - 2016/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,7 67,9 0,2
Män 67,6 68,4 0,8
Kvinnor 67,9 67,5 -0,4
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 10,3 9,8 -0,5
Män 11,1 10,5 -0,7
Kvinnor 9,5 9,1 -0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,1 65,4 -0,7
Män 67,8 67,4 -0,4
Kvinnor 64,4 63,4 -1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2016, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/04 - 2016/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/04/tyti_2016_04_2016-05-24_tau_001_sv.html