Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/04 - 2016/04

  År/Månad Förändring Förändring
2015/04 2016/04 2015/04 - 2016/04 2015/04 - 2016/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 099 4 109 9 0,2
Arbetskraft totalt 2 708 2 686 -23 -0,8
- sysselsatta 2 429 2 422 -7 -0,3
- arbetslösa 280 264 -16 -5,7
Ej i arbetskraften 1 391 1 423 32 2,3
Män Befolkning totalt 2 055 2 061 6 0,3
Arbetskraft totalt 1 393 1 388 -4 -0,3
- sysselsatta 1 238 1 243 5 0,4
- arbetslösa 155 145 -10 -6,2
Ej i arbetskraften 662 672 10 1,5
Kvinnor Befolkning totalt 2 044 2 048 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 316 1 298 -18 -1,4
- sysselsatta 1 191 1 179 -12 -1,0
- arbetslösa 125 119 -6 -5,1
Ej i arbetskraften 729 751 22 3,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2016, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/04 - 2016/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/04/tyti_2016_04_2016-05-24_tau_002_sv.html