Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/04 - 2016/04

  År/Månad Förändring Förändring
2015/04 2016/04 2015/04 - 2016/04 2015/04 - 2016/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 429 2 422 -7 -0,3
15-64 2 357 2 354 -3 -0,1
15-24 233 233 0 0,1
25-34 525 520 -5 -1,0
35-44 547 550 3 0,6
45-54 609 594 -16 -2,6
55-64 443 458 15 3,4
65-74 72 68 -4 -5,5
Män 15-74 1 238 1 243 5 0,4
15-64 1 191 1 201 10 0,9
15-24 109 106 -3 -2,4
25-34 289 290 1 0,3
35-44 285 295 10 3,6
45-54 305 298 -7 -2,3
55-64 203 211 9 4,2
65-74 47 42 -5 -10,5
Kvinnor 15-74 1 191 1 179 -12 -1,0
15-64 1 166 1 153 -13 -1,1
15-24 124 127 3 2,2
25-34 235 229 -6 -2,6
35-44 262 255 -7 -2,7
45-54 304 296 -9 -2,9
55-64 240 246 6 2,7
65-74 25 26 1 3,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2016, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/04 - 2016/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/04/tyti_2016_04_2016-05-24_tau_006_sv.html