Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2015/04 - 2016/04

  År/Månad Förändring
2015/04 2016/04 2015/04 - 2016/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,2 58,9 -0,3
15-64 67,7 67,9 0,2
15-24 36,0 36,5 0,5
25-34 75,5 74,2 -1,3
35-44 82,9 82,7 -0,2
45-54 83,2 82,2 -1,0
55-64 59,5 61,9 2,5
65-74 11,6 10,6 -1,0
Män 15-74 60,2 60,3 0,1
15-64 67,6 68,4 0,8
15-24 32,9 32,5 -0,4
25-34 81,0 80,8 -0,2
35-44 84,5 86,6 2,1
45-54 82,8 81,9 -0,9
55-64 55,2 58,0 2,8
65-74 15,9 13,7 -2,2
Kvinnor 15-74 58,2 57,6 -0,7
15-64 67,9 67,5 -0,4
15-24 39,3 40,7 1,4
25-34 69,6 67,2 -2,4
35-44 81,2 78,6 -2,6
45-54 83,5 82,5 -1,0
55-64 63,7 65,8 2,1
65-74 7,7 7,7 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2016, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2015/04 - 2016/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/04/tyti_2016_04_2016-05-24_tau_007_sv.html