Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/04 - 2016/04

  År/Månad Förändring
2015/04 2016/04 2015/04 - 2016/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 10,3 9,8 -0,5
15-64 10,6 10,1 -0,5
15-24 28,6 28,7 0,1
25-34 9,3 9,9 0,6
35-44 7,2 6,3 -1,0
45-54 6,7 6,9 0,1
55-64 9,3 6,4 -2,9
Män 15-74 11,1 10,5 -0,7
15-64 11,5 10,8 -0,7
15-24 32,0 31,6 -0,5
25-34 9,8 9,8 0,0
35-44 8,1 6,1 -2,0
45-54 6,5 7,7 1,2
55-64 11,2 8,7 -2,4
Kvinnor 15-74 9,5 9,1 -0,4
15-64 9,7 9,3 -0,3
15-24 25,3 26,1 0,9
25-34 8,7 10,0 1,3
35-44 6,3 6,5 0,2
45-54 7,0 6,0 -0,9
55-64 7,7 4,4 -3,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2016, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/04 - 2016/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/04/tyti_2016_04_2016-05-24_tau_016_sv.html