Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/09 - 2016/09

  År/Månad Förändring
2015/09 2016/09 2015/09 - 2016/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,8 69,2 0,4
Män 69,8 70,2 0,5
Kvinnor 67,9 68,2 0,3
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,4 7,7 -0,8
Män 8,3 7,6 -0,7
Kvinnor 8,6 7,8 -0,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,3 64,8 -0,4
Män 67,1 66,6 -0,6
Kvinnor 63,4 63,1 -0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/09 - 2016/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_001_sv.html