Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/09 - 2016/09

  År/Månad Förändring Förändring
2015/09 2016/09 2015/09 - 2016/09 2015/09 - 2016/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 102 4 108 6 0,2
Arbetskraft totalt 2 678 2 664 -14 -0,5
- sysselsatta 2 452 2 459 7 0,3
- arbetslösa 225 204 -21 -9,4
Ej i arbetskraften 1 424 1 445 20 1,4
Män Befolkning totalt 2 056 2 062 5 0,3
Arbetskraft totalt 1 381 1 373 -8 -0,6
- sysselsatta 1 267 1 269 2 0,2
- arbetslösa 114 104 -10 -9,1
Ej i arbetskraften 676 689 13 2,0
Kvinnor Befolkning totalt 2 045 2 046 1 0,1
Arbetskraft totalt 1 297 1 291 -6 -0,5
- sysselsatta 1 186 1 190 5 0,4
- arbetslösa 111 100 -11 -9,7
Ej i arbetskraften 749 756 7 1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/09 - 2016/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_002_sv.html