Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/09 - 2016/09

  År/Månad Förändring
2015/09 2016/09 2015/09 - 2016/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 8,4 7,7 -0,8
15-64 8,6 7,8 -0,8
15-24 17,9 16,5 -1,5
25-34 9,7 7,0 -2,7
35-44 6,3 5,8 -0,5
45-54 7,1 6,7 -0,4
55-64 6,6 7,3 0,7
Män 15-74 8,3 7,6 -0,7
15-64 8,5 7,7 -0,8
15-24 17,1 17,0 -0,1
25-34 9,2 6,5 -2,7
35-44 5,8 5,4 -0,4
45-54 6,9 6,6 -0,2
55-64 8,1 8,1 0,0
Kvinnor 15-74 8,6 7,8 -0,8
15-64 8,7 7,9 -0,8
15-24 18,7 16,0 -2,7
25-34 10,4 7,7 -2,7
35-44 6,8 6,3 -0,6
45-54 7,3 6,8 -0,5
55-64 5,2 6,5 1,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/09 - 2016/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_016_sv.html