Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 69,5 70,1 0,6
Män 70,1 71,3 1,2
Kvinnor 68,8 68,9 0,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,4 7,6 -0,8
Män 8,5 7,4 -1,1
Kvinnor 8,2 7,7 -0,5
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,0 65,7 -0,4
Män 67,8 67,7 -0,1
Kvinnor 64,2 63,6 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_019_sv.html