Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 101 4 108 7 0,2
Arbetskraft totalt 2 708 2 697 -10 -0,4
- sysselsatta 2 481 2 493 12 0,5
- arbetslösa 226 204 -22 -9,8
Ej i arbetskraften 1 393 1 410 18 1,3
Män Befolkning totalt 2 056 2 061 5 0,3
Arbetskraft totalt 1 394 1 395 1 0,0
- sysselsatta 1 276 1 291 15 1,2
- arbetslösa 118 104 -15 -12,3
Ej i arbetskraften 661 666 5 0,7
Kvinnor Befolkning totalt 2 045 2 047 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 313 1 302 -11 -0,8
- sysselsatta 1 205 1 202 -3 -0,3
- arbetslösa 108 100 -8 -7,1
Ej i arbetskraften 731 744 13 1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_020_sv.html