Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 708 2 697 -10 -0,4
15-64 2 638 2 629 -9 -0,3
15-24 333 335 2 0,6
25-34 577 575 -2 -0,4
35-44 586 587 1 0,2
45-54 653 638 -15 -2,4
55-64 488 494 5 1,1
65-74 70 69 -2 -2,2
Män 15-74 1 394 1 395 1 0,0
15-64 1 351 1 354 3 0,3
15-24 159 161 2 1,0
25-34 320 317 -3 -0,9
35-44 310 310 0 0,0
45-54 329 326 -4 -1,1
55-64 233 241 8 3,4
65-74 44 41 -3 -6,3
Kvinnor 15-74 1 313 1 302 -11 -0,8
15-64 1 287 1 275 -12 -1,0
15-24 174 174 0 0,3
25-34 257 258 1 0,3
35-44 277 278 1 0,4
45-54 324 312 -12 -3,7
55-64 255 252 -3 -1,1
65-74 26 28 1 4,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 22. Arbetskraften efter kön och ålder 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_022_sv.html