Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 481 2 493 12 0,5
15-64 2 412 2 426 14 0,6
15-24 279 288 9 3,2
25-34 524 530 6 1,1
35-44 548 550 2 0,3
45-54 610 598 -12 -1,9
55-64 451 460 9 2,0
65-74 70 68 -2 -2,7
Män 15-74 1 276 1 291 15 1,2
15-64 1 233 1 251 18 1,5
15-24 130 136 6 4,7
25-34 292 294 1 0,5
35-44 292 292 -0 0,0
45-54 307 306 -1 -0,2
55-64 212 223 11 5,3
65-74 43 40 -3 -6,6
Kvinnor 15-74 1 205 1 202 -3 -0,3
15-64 1 179 1 175 -4 -0,4
15-24 149 152 3 1,9
25-34 232 236 4 1,9
35-44 256 258 2 0,7
45-54 303 292 -11 -3,6
55-64 239 237 -2 -0,9
65-74 26 27 1 3,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_024_sv.html