Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,5 60,7 0,2
15-64 69,5 70,1 0,6
15-24 43,3 45,3 1,9
25-34 75,3 75,5 0,2
35-44 82,8 82,3 -0,5
45-54 83,6 83,3 -0,3
55-64 60,8 62,4 1,6
65-74 11,1 10,4 -0,6
Män 15-74 62,1 62,6 0,6
15-64 70,1 71,3 1,2
15-24 39,6 41,7 2,1
25-34 81,7 81,4 -0,3
35-44 86,2 85,2 -1,0
45-54 83,5 84,6 1,1
55-64 58,0 61,6 3,5
65-74 14,5 13,2 -1,3
Kvinnor 15-74 58,9 58,7 -0,2
15-64 68,8 68,9 0,1
15-24 47,3 49,0 1,8
25-34 68,5 69,3 0,8
35-44 79,3 79,3 0,0
45-54 83,8 82,1 -1,7
55-64 63,5 63,2 -0,3
65-74 7,9 8,0 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_025_sv.html