Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 481 2 493 12 0,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 110 106 -3 -3,0
Jordbruk 01 77 76 -1 -0,8
C Tillverkning 10-33 342 330 -11 -3,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 51 44 -7 -13,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 51 51 -0 -0,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 46 -1 -1,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 59 56 -3 -5,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 101 100 -1 -1,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 32 32 0 0,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 23 31 8 34,7
F Byggverksamhet 41-43 176 182 6 3,5
Byggande av hus 41 65 66 1 1,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 93 100 7 7,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 289 301 11 3,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 43 41 -2 -4,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 78 93 15 18,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 168 167 -1 -0,7
H Transport och magasinering 49-53 140 139 -1 -0,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 89 88 -1 -1,5
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 52 1 1,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 90 95 4 5,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 110 100 -11 -9,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 73 75 2 3,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 169 163 -6 -3,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 61 -2 -2,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 114 108 -6 -5,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 71 66 -5 -7,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 107 115 8 7,5
P Utbildning 85 175 168 -7 -4,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 410 415 5 1,3
Hälso- och sjukvård 86 197 195 -2 -0,9
Vård och omsorg med boende 87 90 93 2 2,6
Öppna sociala insatser 88 123 128 5 4,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 67 7 12,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 88 88 0 0,4
X Näringsgrenen okänd 00 6 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_028_sv.html