Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 960,7 958,2 -2,5 -0,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 58,4 55,6 -2,8 -4,8
Jordbruk 01 44,9 43,0 -1,9 -4,2
C Tillverkning 10-33 136,3 127,0 -9,3 -6,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,7 17,1 -2,5 -12,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 20,2 20,7 0,4 2,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,2 17,9 -1,3 -6,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 24,3 21,4 -3,0 -12,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 39,5 37,2 -2,2 -5,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,4 12,7 -0,7 -5,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,6 12,2 2,5 26,2
F Byggverksamhet 41-43 79,3 83,0 3,7 4,7
Byggande av hus 41 28,9 30,0 1,1 3,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 42,7 45,4 2,7 6,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 113,2 116,4 3,2 2,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,0 17,5 -1,5 -7,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 32,7 38,9 6,3 19,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 61,5 59,9 -1,6 -2,5
H Transport och magasinering 49-53 57,9 57,5 -0,3 -0,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 40,4 39,2 -1,2 -2,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,5 18,3 0,8 4,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 34,8 37,6 2,8 8,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 42,1 37,6 -4,5 -10,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 28,0 28,5 0,5 1,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 61,2 61,7 0,6 0,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 24,7 24,4 -0,4 -1,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 44,0 42,1 -1,8 -4,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 26,7 25,4 -1,3 -4,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 37,3 43,8 6,5 17,4
P Utbildning 85 52,3 50,9 -1,3 -2,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 149,3 147,7 -1,6 -1,1
Hälso- och sjukvård 86 70,8 67,5 -3,3 -4,7
Vård och omsorg med boende 87 36,2 36,1 -0,1 -0,2
Öppna sociala insatser 88 42,3 44,1 1,8 4,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,3 22,1 0,8 3,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,6 30,8 -1,8 -5,4
X Näringsgrenen okänd 00 3,2 3,7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_029_sv.html