Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2015/III - 2016/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 481 2 493 12 0,5
Nyland 805 818 13 1,7
Egentliga Finland 208 213 6 2,7
Satakunta 96 94 -2 -1,8
Egentliga Tavastland 79 77 -3 -3,3
Birkaland 228 225 -3 -1,4
Päijänne-Tavastland 88 87 -1 -0,7
Kymmenedalen 74 73 -2 -2,0
Södra Karelen 53 55 2 3,7
Södra Savolax 61 60 -1 -2,0
Norra Savolax 105 106 1 0,9
Norra Karelen 71 64 -7 -9,8
Mellersta Finland 114 117 3 2,7
Södra Österbotten 87 86 -1 -1,2
Österbotten 88 88 -1 -0,8
Mellersta Österbotten 31 32 1 1,7
Norra Österbotten 169 177 9 5,1
Kajanaland 30 29 -2 -5,0
Lappland 78 77 -1 -1,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2016, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2015/III - 2016/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_031_sv.html